De Bijlmer (III)

bijlmerrampDe Bijlmer bleef met problemen kampen. Tot4 oktober 1992, toen een vliegtuig van de Israëlischemaatschappij El Al neerstortte op de flats Groeneveen en KleinKruitberg. Een afschuwelijke ramp, met alle bekende gevolgen,traumas, verscheurde gezinnen, tientallen onderzoeken, parlementaireenquêtes en ga zo maar door. Maar in zekere positieve zin werdhet stadsdeel wel met de neus op de feiten gedrukt. Want het bleekdat het nauwelijks bekend was hoeveel mensen er nou eigenlijk in dieflats woonden.

De schatting voor het dodental begon in de honderden,maar werd later bijgesteld tot 43 doden, een klein aantal voor eendergelijke omvangrijke ramp, maar nog steeds een gok, want hoeveelillegalen er in die ramp om zijn gekomen is nooit met zekerheid tezeggen. Aan deze onbekendheid met de bewoners wilde het stadsdeel watdoen, en er werden plannen gemaakt om de Bijlmer op de schop tegooien. De flats zouden ofwel gerenoveerd ofwel neergehaald worden envervangen door laagbouw. De Bijlmer zou weer een stadsdeel wordenwaar mensen met plezier wonen, en waar bewoners de kansen grijpen omhet voor zichzelf beter te maken.

sloop bijlmer 5Enop dat punt zijn we nu beland. Nog maar weinig van de kenmerkendeachthoekige flats van de oorspronkelijke plannen staan overeind, ende een na de ander wordt hernieuwd opgeleverd, of afgebroken, en deBijlmer probeert op te krabbelen uit het dal van de jaren zeventig entachtig.

Zuidoostis een levendig stadsdeel, met een schat aan nationaliteiten, die elkhun bijdrage leveren aan het leefklimaat. Jaarlijks worden er veelfestivals georganiseerd, bewoners kunnen op allerlei manieren werkenaan hun talenten en capaciteiten, op scholen, muziekscholen,dansscholen, in buurthuizen, op het ROC of de economische faculteitvan de HvA. nieuwe architectuurDe Arenaboulevard en de Arena zelf doen hettegenovergestelde van wat het oogmerk van de metro naar het centrumwas: mensen uit heel Amsterdam komen naar de Arena, de Mediamarkt,naar de Heineken Music Hall, naar de grote Pathé bioscoop,naar de Woonmall, of gewoon naar de Amsterdamse Poort zelf. Langzaammaar zeker worden de lelijke flats van vroeger vervangen dooruitdagende en interessante architectuur.

(wordt vervolgd)

1 reactie op “De Bijlmer (III)

Reacties zijn gesloten.