Voorwoord

Zoals ik al eerder schreef ben ik in mei geïnterviewd en gefotografeerd voor een artikel in Pink Ribbon. Volgende week dinsdag is de lancering van dit thematijdschrift over borstkanker, en Judith en ik zullen daar ook bij aanwezig zijn.

Veel tijdschriften schenken deze maand aandacht aan borstkanker, en zo ook het blad Top Santé. De hoofdredactrice, Marieke ’t Hart, was degene die  in mei het interview aflegde. Ik had al een goed gevoel over het interview, maar zoals blijkt het onderstaande voorwoord, heeft mijn interview en dat van de andere twee mannen, op haar ook veel indruk gemaakt. In het blad verder ook interviews met twee Amazones en nog veel meer aandacht voor borstkanker en alles eromheen.

“Laat ikallereerst duidelijk zijn: ik vind mijn baan als hoofdredacteur heel erg leuk.Maar héél soms mis ik het schrijven van mooie, lange verhalen en deontmoetingen met onbekende mensen die je vaak lang bijblijven. Ik was dan ookblij verrast toen Tineke Verhoeven, de hoofdredacteur van Pink Ribbon, me vroegof ik een artikel wilde schrijven voor het nummer dat binnenkort verschijnt. Ikzei meteen ‘ja’ op de niet eenvoudige opdracht om drie mannen van jonge vrouwendie borstkanker hebben (gehad) te interviewen. Met alle drie de mannen heb ikuren gepraat over wat het betekent als je partner zo ernstig ziek is. Als jeleven van het ene moment op het andere in het teken staat van angst, operaties,chemotherapie en hormoonkuren en jij alleen machteloos aan de zijlijn kunttoekijken. Voor de mannelijke partner is dat heel heftig. Want hij moet nietalleen zijn vrouw of vriendin bijstaan, maar ook in zijn eentje het helehuishouden doen en eventuele kinderen verzorgen. Bovendien wordt van mannenverwacht dat ze fulltime doorwerken en dat doen ze dan ook. Ze laveren tussenwerk, thuis en ziekenhuis en komen eigenlijk niet aan zichzelf toe. En dat somsjarenlang.

Ik vond het ergbijzonder dat deze mannen mij hun levensverhaal wilden toevertrouwen. Degesprekken waren heel openhartig en emotioneel. Een van de mannen hadbijvoorbeeld zijn vriendin ontmoet via een datingsite. “Toen ik haar voor heteerst zag, had ze één borst en was ze volledig kaal”, vertelde hij nuchter.”Desalniettemin viel ik als een baksteen voor haar. En binnen een halfjaarwoonden we samen.” Maar hij zei ook dat hij het zichzelf bijna niet toestond omverdriet te hebben: “Ik had toch bewust voor deze vrouw gekozen? Ik wist tochdat ze ziek was?” Pfff. Je begrijpt dat ik het bijna niet drooghield tijdensdeze interviews.

Natuurlijk bestedenwij in dit nummer van Top Santé aandacht aan borstkanker. Oktober is immersborstkankermaand. Maar ik zou je heeldringend willen verzoeken om óók Pink Ribbon te kopen. Dit glossy tijdschrift(met dit jaar als thema ‘passie & power’) staat boordevol interessante enaangrijpende verhalen van sterke vrouwen én mannen. Bovendien gaat de hele verkoopopbrengstnaar het goede doel: de bestrijding van borstkanker. Want als er één ding isdat ik van deze interviews heb geleerd, is wel dat deze ziekte nog veelafschuwelijker is dan ik dacht. Niet alleen voor de vrouwen die erdoor wordengetroffen, maar zeker ook voor hun partners."

Marieke ’t Hart, hoofdredacteur.